การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data Analysis )

, , Comments Off on การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data Analysis )

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data Analysis ) Big Data คือ ข้อมูลจำนวนมากมหาศาลของบริษัททุกเรื่อง ทุกแง่มุม ทุกรูปแบบที่คุณพอจะนึกออก ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) เช่น ข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางข้อมูลต่าง ๆ หรืออาจเป็นข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data) เช่น ล็อกไฟล์ (Log files) หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เช่น ข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่าย (Social Network) เช่น Facebook, twitter หรือ ไฟล์จำพวกมีเดีย เป็นต้น

โดยอาจจะเป็นข้อมูลที่มาจากภายในองค์กร และภายนอกที่มาจากการติดต่อกับ Supplier หรือจากทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้า แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นเพียงข้อมูลดิบที่รอการนำมาประมวลและวิเคราะห์ เพื่อนำผลที่ได้มาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ทันที แต่อาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

แนวคิดของ Big Data มีมานานหลายปีแล้ว องค์กรส่วนใหญ่ตอนนี้เข้าใจว่าหากพวกเขารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่ธุรกิจของพวกเขา พวกเขาสามารถใช้การวิเคราะห์และรับค่าที่สำคัญจากมัน แต่แม้กระทั่งในทศวรรษ 1950 หลายทศวรรษก่อนใครก็ตามที่ใช้คำว่า “ข้อมูลขนาดใหญ่” ธุรกิจต่าง ๆ กำลังใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มต่าง ๆ ต่อธุรกิจหรือองค์กร

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ คือความรวดเร็วและประสิทธิภาพ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจต่าง ๆ จะรวบรวมข้อมูลและดำเนินการวิเคราะห์และค้นพบข้อมูลที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคตได้ วันนี้ธุรกิจสามารถระบุข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจได้ทันที ความสามารถในการทำงานได้เร็วขึ้นและคล่องตัว – ช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เคยมีมาก่อน

ทำไมการวิเคราะห์ Big Data จึงมีความสำคัญ

การวิเคราะห์ Big Data ช่วยให้องค์กรควบคุมข้อมูลของพวกเขาและใช้เพื่อระบุโอกาสใหม่ ๆ ในทางกลับกันนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่ชาญฉลาดเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลกำไรที่สูงขึ้นและลูกค้าที่มีความสุขมากขึ้น ในรายงาน Big Data ใน บริษัท ขนาดใหญ่โดยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Tom Davenport ให้สัมภาษณ์ว่า มากกว่า 50 ธุรกิจใช้และทำความเข้าใจว่าพวกเขาใช้ Big Data อย่างไร และพบว่าสามารถช่วยเหลือธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

1. ลดต้นทุน : เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เช่น Hadoop และการวิเคราะห์บนคลาวด์นำมาซึ่งความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อพูดถึงการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากรวมทั้งสามารถระบุวิธีการทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เร็วกว่าและตัดสินใจดีกว่า : ด้วยความเร็วของ Hadoop และการวิเคราะห์ในหน่วยความจำรวมกับความสามารถในการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลใหม่ๆ ของธุรกิจจะสามารถสร้างข้อมูลได้ทันทีและสามารถดำเนินการต่อได้ทันทีจากการวิเคราะห์นั้น ๆ

3. ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ : ด้วยความสามารถในการวัดความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์นำมาซึ่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งยกตัวอย่างโดย ดาเวนพอร์ท สามารถชี้ให้เห็นว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัทต่างๆ จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี