บทบาทของเอ็นไซม์สำคัญในความชราของโครงกระดูก

, , Comments Off on บทบาทของเอ็นไซม์สำคัญในความชราของโครงกระดูก

บทบาทของเอ็นไซม์ที่มีความสำคัญต่อความชราของโครงกระดูกและการสูญเสียมวลกระดูก ทำให้พวกเขาเข้าใกล้การทำความเข้าใจกลไกทางชีววิทยาที่ซับซ้อนซึ่งนำไปสู่โรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นโรคกระดูกที่ทำให้ผู้คนกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกขั้นกุญแจสำคัญในการพัฒนาวิธีรักษาโรคกระดูกพรุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงชีวิตของประชากรสูงอายุ

เซลล์ในไขกระดูกที่เรียกว่าเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคมอลทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื้อเยื่อโครงร่างของร่างกาย แต่ไม่ว่าเซลล์ต้นกำเนิดเหล่านี้จะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อกระดูกหรือไขมันในท้ายที่สุดหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็ควบคุมโดยปัจจัยที่เรียกว่าอีพีเจเนติก ซึ่งก็คือโมเลกุลที่ควบคุมยีน , ปิดเสียงบางส่วนและเปิดใช้งานผู้อื่น เมื่อปัจจัย epigenetic KDM4B หายไปจากเซลล์ต้นกำเนิดจากเยื่อหุ้มเซลล์ เซลล์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแยกความแตกต่างออกเป็นเซลล์ไขมันมากกว่า เซลล์กระดูก ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลที่ไม่แข็งแรงซึ่งทำให้โครงกระดูกมีอายุมากขึ้นและทำให้กระดูกเปราะและแตกหักเมื่อเวลาผ่านไป