บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีตรวจดูบ้านรั่วบ้านร้าว ซ่อมได้ไม่ยาก

, , Comments Off on บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีตรวจดูบ้านรั่วบ้านร้าว ซ่อมได้ไม่ยาก

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีตรวจดูบ้านรั่วบ้านร้าว ซ่อมได้ไม่ยาก การหมั่นดูแลรักษาบ้านเป็นหนึ่งวิธีที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนควรพึงปฏิบัติ เพราะบ้านถูกใช้งานในทุกวัน และอาจเกิดความชำรุดอันก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยสำหรับกาอยู่อาศัย

โดยข้อดีของการตรวจเช็คในทุกมุมบ้านอย่างสม่ำเสมอ สามารถลดต้นทุนการซ่อมแซมครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากเราละเลยในการดูแล อย่างเช่น พื้นและผนังบ้านทรุด สีทาผนังหมดอายุ อย่างไรก็ตามในแง่ของความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะถ้าหาก มองข้ามในจุดนี้อาจเกิดความสูญเสีย อาทิ ระบบไฟฟ้าชำรุด หลังคารั่ว ไฟส่องสว่างหลุดหรือติดตั้งไม่ถูกวิธีการ ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มความเสียหายให้กับเงินในกระเป๋าหากปล่อยให้ท่อประปารั่ว และท่อระบายน้ำมีสภาพตัน ฉะนั้นแล้วที่กล่าวมาข้างต้นเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้ทุกคนฉุกคิดและหันมามองว่า การตรวจดูแลบ้านไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

1.​ดูแลพื้น ผนัง ให้แข็งแรงและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

พื้นและผนังบ้านของที่อยู่อาศัยแต่ละหลังใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวิธีการตรวจเช็คความพร้อมแบบง่ายคือการเช็คดูว่าพื้นหรือผนังเรียบเสมอกันหรือเปล่า อาจจะใช้บริเวณใบหน้าแนบชิดติดกับพื้นและผนังที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ควรตรวจบริเวณโครงสร้างให้ละเอียดว่ามีรอยร้าวหรือไม่ อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บ้านทรุด เมื่อพบรอยดังกล่าวถ้ามีขนาดใหญ่แจ้งช่างหรือผู้เชียวชาญ แต่ถ้าหากเป็นร่องรอยของความผุสามารถนำคอนกรีตมาปิดผิวให้เรียบเนียน วิธีการดูแลรักษาพื้นและผนังนั้นควรหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไม้ต้องทาสีเคลือบดูแลเนื้อไม้เพื่อเป็นการดูแลรักษาเนื้อไม้ให้มีอายุยืนยาว การตรวจเช็คพื้นและผนังอยู่เสมอช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

2.​ระบบไฟฟ้าทุกจุดต้องพร้อมใช้งาน

ไฟฟ้าส่วนสำคัญในการเพิ่มความส่องสว่างสำหรับการอยู่อาศัย เราควรหมั่นตรวจเช็คด้วยการเปิด-ปิดไฟในทุกดวงอย่างสม่ำเสมอหากไม่ติดเราสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ด้วยตนเองแต่ต้องศึกษาข้อมูลของการเปลี่ยนให้ละเอียดและทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนต้องยกสะพานไฟลงทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ดีหลอดที่ควรนำมาใช้ควรเป็นหลอดประหยัดไฟเพื่อการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามเราควรตรวจสอบการเดินสายไฟตามจุดต่างๆอย่างละเอียดและบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องน้ำซึ่งไวต่อประจุไฟควรมีเบรกเกอร์แยกในการตัดไฟ สำหรับบริเวณภายนอกปลั้กไฟต้องมีตัวกั้นน้ำป้องกันเวลาฝนตกได้ไม่เกิดอันตราย อีกหนึ่งวิธีที่จะตรวจสอบการรั่วของไฟนั้นคือปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในบ้านและเช็คดูว่ามิเตอร์ไฟหมุนหรือไม่ หากหมุนแสดงว่าพบไฟฟ้ารั่ว ถ้าหากตรวจพบการรั่วของไฟควรแจ้งช่างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลเพื่อการอยู่อาศัยที่เป็นสุขต่อไป

3.หลังคาต้องสมบูรณ์

หลังคาบ้านเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่สามารถมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ฉะนั้นเราต้องขึ้นไปตรวจสอบด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แข็งแรงอย่างเช่นบันไดและก้าวเดินบนโครงเหล็กของหลังคา จากนั้นพยายามใช้ไฟฉายส่อง ถ้าหากมีแสงลอดออกมานั้นคืออาการของการรั่วซึมของหลังคาแล้ว ในกรณีนี้หากขาดประสบการณ์ในการซ่อมแซมควรเรียกช่างมาดูแล เช่นเดียวกันกับการสอดส่องฉนวนกันความร้อนหากพบการฉีกขาดต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเช่นกัน แม้ในขั้นตอนนี้การปรับปรุงด้วยตนเองอาจจะยากไปหน่อย แต่การขึ้นไปตรวจเช็คก็เป็นหนึ่งวิธีการในการดูแลบ้านให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ

4.​ท่อน้ำและระบบประปา ต้องพร้อม

ระบบน้ำประปาเป็นอีกจุดที่มีความสำคัญ เราควรตรวจและดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา ด้วยวิธีการเปิด-ปิดก๊อกน้ำทุกตัว หากมีก๊อกน้ำตัวไหนชำรุดสามารถเปลี่ยนได้ทันที อย่างไรก็ตามนอกจากก๊อกน้ำเราต้องเช็ครอยรั่วของน้ำด้วย เพราะมิฉะนั้นหากเราไม่ทราบว่าน้ำรั่วจะทำให้มิเตอร์ค่าน้ำวิ่งสูงและเสียค่าใช้จ่ายแพง โดยวิธีการเช็คน้ำรั่วทำได้โดยง่ายคล้ายกับระบบไฟคือ ปิดน้ำทุกระบบภายในบ้านหากมิเตอร์ยังวิ่งนั้นแสดงว่ามีรอยรั่วควรเรียกช่างมาตรวจสอบและหารอยรั่วเพื่อซ่อมแซมต่อไป นอกจากนี้เราควรตรวจสอบการทำงานของระบบระบายน้ำด้วยการเทน้ำลงบนจุดที่มีทางระบายน้ำเพื่อดูการทำงานหากเกิดอาการตันควรซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันเราต้องเช็คปั้มน้ำด้วยว่ามีการทำงานที่ปกติหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับใช้งาน

5.หน้าต่างและประตูคือความปลอดภัย

อีกหนึ่งวัสดุก่อสร้างที่เราต้องให้ความสำคัญคือประตูและหน้าต่าง ซึ่งนอกจากการเพิ่มความส่องสว่างและถ่ายเทอากาศได้ดี วัสดุดังกล่าวนั้นยังเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยที่เราต้องหมั่นตรวจสอบและดูแลให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น กรณีลูกบิดไม่สามารถล็อคได้ โดยสาเหตุอาจเกิดจากรูรับเดือยล็อคที่วงกบไม่ตรงกับเดือยล็อค เราสามารถแก้ได้โดยคลายตะปูเกลียวออกจากแป้นล็อค ตรวจสอบดูว่ารูรับเดือยกับแป้นตรงกันหรือยัง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยก็สามารถสบายใจได้ ถือได้ว่าบานหน้าต่างและประตูเป็นอีกสัดส่วนต้องหมั่นเช็คและตรวจสอบ

6.เช็คสีหมดอายุหรือยัง

สีทาบ้านนั้นเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานๆจะเสื่อมคุณภาพและเกิดความกร่อน ทำให้พื้นดูไม่สวยงาม วิธีการตรวจดูนั้นเพียงใช้นิ้วปาดป้ายไปบนเนื้อสี หากพบว่ามีฝุ่นผงขาวๆติดนิ้วนั้นคือสัณญาญของสีที่หมดอายุ วิธีการแก้ไขก็ทำได้โดยการขูดสี และทำการฉีดล้างทำความสะอาดผิวปูนทั้งหมดก่อนจากนั้นทิ้งไว้จนผิวแห้งดี ทำการอุดซ่อมรอยแตกร้าวต่าง ๆ ด้วยสีโป๊ว เพื่อเป็นการเตรียมพื้นผิวให้เรียบ ถัดมาคือทาสีรองพื้นและทาสีบ้านที่เราต้องการตกแต่ง เพียงเท่านี้สีที่หมดอายุจะไม่เกิดขึ้นกับบ้านของทุกคนต่อไป

7.​โครงสร้างบ้าน ความมั่นคงของที่อยู่อาศัย

นอกจากจุดต่างๆภายในบ้านที่ต้องหมั่นตรวจเช็คและดูแลรักษาทำความสะอาด โครงสร้างบ้านจำพวก เสา คาน เพดาน ต่างๆ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน ฉะนั้นเราต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการใช้บันไดสอดส่องบริเวณด้านบนหรือมุมอับที่เราไม่สามารถมองเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบโครงสร้างเป็นรอยร้าวขนาดร่องความกว้างที่มากกว่า 1 มม.ขึ้นไป ให้ทำการสังเกตพฤติกรรมของรอยร้าวมีการขยายาตัวมากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยทั่วไปใช้หลักการง่ายๆคือ นำเทปกาวมาติดรอยร้าวแล้วทำการแจ้งวิศวกรซ่อมแซมในทันที

บริเวณทางเข้าเสมือนกับหน้าตาของบ้าน ฉะนั้นแล้วเราต้องหมั่นดูแลรักษาทำความสะอาด ยิ่งไปกว่านั้นต้องคอยตรวจสอบบริบทโดยรอบว่ามีจุดไหนไม่สมบูรณ์หรือบกพร่องหรือไม่ อาทิ วัสดุปูพื้นหักหรือปูไม่เรียบร้อยต้องปูให้สมบูรณ์มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตราย หญ้าหรือวัชพืชที่โตขึ้นเองเราต้องหมั่นทำความสะอาดด้วยการถอนเพื่อไม่ให้รากของวัชพืชเข้ามาทำลายวัสดุปูพื้นหรือโครงสร้างบ้าน อีกปัจจัยที่สำคัญคือการสร้างความส่องสว่างสำหรับช่องทางการเดินต้องเดินสายไฟลงใต้ดินอย่างถูกกฏ ถือได้ว่าการสอดส่องมุมทางเดินเข้าบ้านก็ไม่ควรละเลยและมองข้าม กลับกันยังสามารถทำได้ง่ายด้วยตัวเราเอง