Uncategorized

Blockchain คู่แข่งเบอร์ใหญ่ของระบบธนาคาร

, , Comment Closed

Blockchain คู่แข่งเบอร์ใหญ่ของระบบธนาคาร Blockchain เป็นเป็นระบบเครือข่ายการเก็บข้อมูลแบบนึงที่เป็นแบบ Decentralized นั่นก็คือไม่มีตัวกลางในการควบคุมดูแล ทุกอย่างถูกบันทึกและยืนยันบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งต่างจากธนาคารที่ใช้ระบบ Centralized คือทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและมีคนกลาง เราก็จะไม่เห็นว่าตัวกลางนั้นทำอะไรกับทรัพย์สินของเราบ้าง บทความนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าการใช้งาน Blockchain เนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินในมุมใดบ้าง

Read Post →

Hello world!

, , Comment Closed

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read Post →